Corporate

Data Privacy: new legislation as of May 25, 2018

On May 25, 2018, the European General Data Protection Regulation will apply in all EU member states, which includes severe penalties should companies not comply. Please read our memo for a brief explanation of the Regulation, which is not only applicable to large companies but to any company that collects data of individuals.

2nd degree directors can run, but cannot hide

Please scroll down for the English version

Het aansprakelijkheidsschild van bestuurders anno 2017

Wanneer iemand het bestuur wil voeren van een vennootschap (“Werk BV”), kan hij of zij ervoor kiezen om een bv op te richten (“Management BV”), de bv statutair directeur te maken van Werk BV en vervolgens zelf statutair directeur te worden van Management BV. Management BV wordt als het ware tussen hem of haar en Werk BV ingeschoven. Nederland is een van de weinige landen waarin deze mogelijkheid in de wet is opgenomen (Artikel 2:11 Burgerlijk Wetboek (BW)). De voordelen van een dergelijke constructie wogen tot voor kort op tegen de nadelen, maar dit is langzaam aan het wijzigen. Hieronder gaan we uitsluitend in op de juridische achtergronden van een dergelijke structuur.

Dutch directors’ liability shield in 2017

When someone wants to manage a Dutch private limited liability company (hereinafter: “Opco”), he or she may choose to incorporate a Dutch private limited liability company (a so-called “BV”) (and for example name it: "Management BV"), appoint this Management BV as statutory director of Opco and appoint him or herself as statutory director of Management BV. Management BV is being shoved between him or her and Opco, as it were. The Netherlands is one of the few countries which allows for a company to become a director of another company (Article 2:11 Dutch Civil Code (DCC)). Until recently, the advantages of such structure weighed up against the disadvantages, but this is slowly changing. Hereinafter we will only deal with the legal aspects of such structure.